top of page

Vilka är Hellre?

Vår historia

Alla har vi suttit där - i klassrummet, kämpandes med att greppa koncept som verkar svårfångade, frustrerade över bristen på resurser som passar just vår inlärningsstil. Under vår skoltid upplevde vi ofta att det var för komplicerat att tillgodose sig kunskap, att det måste finnas ett enklare sätt. Denna besvikelse över skolsystemets svagheter blev vår tändande gnista. Vi ville inte bara förenkla studier för studenter; vi drömde om att revolutionera hur undervisningen levereras.

Vårt uppdrag

Vi strävar efter framgång, men inte i den traditionella bemärkelsen av ordet. För oss handlar framgång om att möjliggöra en mer inkluderande, anpassad och effektiv utbildning för alla. Det är dags att avancera undervisningen och gå bortom den traditionella metoden - för i verkligheten lär vi alla olika.

Våra värderingar

Outnyttjad potential

Vi tror att varje student har en enorm potential. Det är en skam att låta den gå till spillo på grund av brister i dagens utbildningssystem.

Jämlikhet i utbildning

Varje individ, oavsett bakgrund, bör ha möjlighet att drömma stort och förvandla dessa drömmar till verklighet.

Förnyelse i Inlärning

Vi står fast vid tanken att det alltid finns nya och effektivare sätt att lära sig. Utlärning bör aldrig vara statisk; det måste anpassas och utvecklas.

Individuell Anpassning

Vi insisterar på att det inte finns någon "one-size-fits-all" när det kommer till inlärning. Varje student är unik, och därför måste deras inlärningsresurser också vara det.

bottom of page