top of page

Digital matteundervisning skräddarsydd för just dina behov.

Digitalt
på riktigt

En lärobok blir inte bättre för att den är på nätet. Vi utvecklar en digital inlärningsplattform som faktiskt utnyttjar att den är digital.

Animerade videor

Lösningsförslag

Personanpassat

Screenshot 2023-08-08 at 22.17.57.png

Vid utformningen av Hellre:s utbildningsmaterial har vi varit noggranna med att skapa innehåll som inspirerar, engagerar och faktiskt lär ut. Vår inriktning bygger på fyra nyckelprinciper

Vår filosofi

Visuellt lärande

I en värld där information finns överallt, är det kvalitativa, engagerande material som står ut. Med hjälp av Manim, ett ledande animationsbibliotek för Python, skapar vi videoinnehåll som inte bara berättar för eleverna hur något fungerar, utan visar det. Genom visualisering sätter vi fokus på att ge varje elev en intuitiv förståelse av komplexa koncept. Vi tror enormt starkt på visualisering som pedagogiskt verktyg, och forskning visar att det kan påskynda inlärning.

Struktur och tydlighet

Varje utbildningssession ska leda eleven framåt. Därför har vi lagt stor vikt vid att presentera vårt material med en logisk och lättföljd struktur. Genom att ge tydliga sammanfattningar på kapitelnivå samt kursnivå är det enkelt att få en översikt över sin kunskap. Genom att alltid veta exakt var man lämnade studierna förra gången, är det friktionslöst att sätta igång när man plockar upp det igen.

Tydliga förklaringar

Vi vet att även de mest komplexa koncepten kan förstås när de förklaras på rätt sätt. Vårt team strävar efter att göra varje förklaring så klar och koncis som möjligt, så att eleverna kan greppa idéerna snabbt och effektivt. Baserat på feedback från eleverna jobbar vi konstant med att optimera, förnya och förbättra vårt material.

Individanpassat

Ingen elev är den andra lik. Vår plattform erbjuder därför anpassningsbara inlärningsvägar, vilket gör att varje student kan lära sig i sin egen takt och enligt sina egna preferenser. Hellre är inte bara en resurs - det är en partner i inlärningsresan.

bottom of page